Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inima română

Cum a spalat Guvernul Năstase 600 milioane de dolari – BANI PUBLICI! - pentru fundul lui Patriciu

Analiza activităţii economico-financiare desfăşurată de societăţi care aparţin grupului de firme Rompetrol a scos în evidenţă că acestea au desfăşurat şi acţiuni ilicite, iar fondurile rezultate au fost supuse procesului de spălare, fiind întrunite elementele constitutive ale infracţiuni de spălare a bani lor prevăzută de art. 23, alin. 1 din Legea nr. 656/2002. O analiză la prima vedere a „operaţiunilor suspecte” constatate indică faptul că, în cauză, ar putea fi vorba de spălarea a cel puţin cîteva sute de milioane de dolari, aspect care urmează a fi stabilit definitiv de organele judiciare. Pentru exemplificare, prezentăm cîteva dintre situaţiile care au atras atenţia Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor: 1) La datele de 27.07.2000 şi 7.08.2000, SC Rompletrol Rafinărie – Rafinărie Vega SA (actuala SC Rompetrol SA) a transferat la extern, către societatea Rompetrol International LTD suma totală de 5.000.000 dolari. Transferul a fost efectuat în baza unui contract de cesiune de creanţe, care a avut ca obiect cesionarea creanţelor   deţinute de Rompetrol International LTD asupra concernului de stat Turkmengaz (în valoare de 10.641.793 dolari). Preţul cesiuni a fost stabilit la 5.000.000 dolari. Pînă la data de 30.03.2001, Rompetrol Rafinare Vega SA a mai alimentat conturile aceleiaşi societăţi cu încă 5.485.000 dolari. 2) La data de 15.01.2002, Rompetrol Group NV (societate olandeză, care desfăşoară comerţ cu petrol şi produse petroliere şi are calitatea de intermediar în relaţiile dintre Rompetrol Rafinare – Complexul Petromidia SA şi partenerii externi) a transferat suma de 12.000.000 dolari în contul societăţii Rompetrol Rafinare – Complexul Petromidia SA, cu titlul de majorare de capital social. Această sumă a fost supusă unei operaţiuni de transfer şi i s-a dat o altă destinaţie,   prin crearea unui depozit în valută. Depozitul a fost lichidat a doua zi şi suma a fost folosită pentru achitarea unor furnizori externi (Glencore International AG şi Naftex Bulgaria). 3) La data de 17.01.2002, Rompetrol Petromidia a încasat suma de 9.000.   000 dolari de la Rompetrol Group NV, tot cu titlul de majorare de capital social, sumă care a fost transferată în aceeaşi zi societăţii deponente. În urma verificările efectuate de Garda Financiară, a rezultat că în contabilitatea societăţii Petromidia nu există documente justificative în baza cărora s-a efectuat această plată externă. Î n această situaţie, suma de 9.000.000 dolari a fost folosită de Rompetrol Group NV în interes propriu şi nu în interesul societăţii româneşti. 4) La datele de 16 şi 17.07.2002, SC Rompetrol SA a încasat suma totală de 30.000.000 dolari de la Rompetrol Group NV şi de la Rompetrol International LTD. Conform informaţiilor furnizate de Garda Financiară, a rezultat că această sumă ar fi fost încasată în baza unui contract de ces   iune de creanţe externe incerte, însă documentul justificativ nu există în evidenţele contabile ale societăţii. Suma totală de 30.000.000 a fost supusă schimbului valutar ce a fost adusă ca aport de capital social la SC Rompetrol Petromida SA, în condiţiile în care SC Rompetrol SA avea obligaţii fiscale neplătite la bugetul de stat. După ce a fost încasată suma adusă ca aport, administratorii SC Rompetrol Petromidia SA au folosit-o pentru plata materiei prime livrate de Rompetrol Group NV Olanda (25.400.000 dolari) şi pentru serviciile prestate de o altă firmă din grup, SC Rominserv SA Bucureşti (3.500.000 dolari). Aşa cum reiese din cele prezentate mai sus, din suma totală de 51.000.000 dolari, care a fost investită în România de societatea olandeză Rompetrol Group NV, suma de 46.400.000 dolari a fost transferată înapoi la extern (34.400.000 dolari către Rompetrol Group NV şi diferenţa către alţi furnizori). Pentru suma de 9.000.000 dolari nu există documente justificative în baza cărora s-a efectuat plata e xternă. De asemenea, în perioada analizată, din conturile deschise de Rompetrol Group NV în România a fost transferată la extern, în conturile proprii şi în conturile societăţii Rompetrol International LTD, suma totală de 59.322.723 dolari. 5) La data de   18.10.2002, o fundaţie din Liechtenstein, respectiv Tudori Fondation, a încasat, într-un cont deschis în România (la Banca Italo Romena), suma de 6.600.000 dolari de la OMV Austria, cu specificaţia plată parţială acţiuni Rompetrol. După data de 22.10.2002, suma menţionată mai sus (respectiv 6.600.000 dolari) a fost utilizată de cetăţeanul Marin Sorin (reprezentantul fundaţiei), pentru alimentarea conturilor personale. Î   n principal, banii au avut următoarele destinaţii finale: – depozite bancare (peste 60 m   iliarde lei), credite restante (peste 22 miliarde lei), titluri de stat (peste 20 miliarde lei şi 310.000 dolari); – Marin Sorin şi Marin Mihaela Rodica au retras în numerar peste 25 miliarde lei şi 182.400 dolari; – Patriciu Dan Costache – peste 11 miliarde lei; – Fundaţia Noua Europă – peste 4 miliarde lei; la care calitatea de preşedinte şi membru fondator o deţine Andrei Pleşu, iar printre membrii Consiliului de Administraţie se regăsesc Victor Babiuc, Andrei Pippidi, Helga Junkers ş.a. De asemenea, este important de menţionat şi totodată suspect faptul că o sumă însemnată de bani a ajuns, în final, în conturile a 5 membri fondatori ai Gazetei Academia Caţavencu: – Mihai Liviu Giorgică – 2.184.228.357 lei; – Buscu Doru – 1.851.671.340 lei; – Toma Mircea Valentin – 1.685.583.540 lei; – Ivanciuc Cornel – 1.543.118.818 lei; – Morar Ioan – 1.361.493.733 lei, iar 549.496.780 lei în conturile Academiei Caţavencu. Din informaţiile primite şi analizate în lucrarea de faţă a rezultat că între cetăţenii Patriciu Dan Costache şi Marin Sorin există o legătură foarte strînsă, fiind posibil ca cel de-al doilea să fie omul de încredere al primului. De asemenea, ar putea exista legături de afaceri (la extern) şi între societăţile OMV Austria şi Rompetrol Group NV Olanda   , întrucît: – Rompetrol Group NV Olanda a transferat o parte din bani în conturile proprii deschise în Austria (deşi are sediul în Olanda); – OMV Austria a transferat în România suma de 6.600.000 dolari cu specificaţia „plată parţială preţ de cumpărare Ro   mpetrol". În această situaţie este posibil ca o parte din banii care au fost scoşi din România (fără justificare economică), prin intermediul grupului de firme Rompetrol, să fi fost introduşi ulterior în ţară, prin intermediul grupului OMV Austria, pentru a fi spălaţi. VA URMA .  Simona Ela FICA

Niciun comentariu: