Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inima română

duminică, 17 iunie 2012

PRIETENIA LUMII


În speranţa că vă va mişca sufletele, redau mai jos o frumoasă alegorie culeasă de pe http://100ro.blogspot.ro/, care ne reaminteşte despre uşurinţa cu care ne abatem de la calea adevărului şi vieţii.
Dar mai întâi, ca un fel de motto, adaug acest pasaj din Biblie destinat îndemnului de a reconsidera atât puterea rugăciunii, cât şi corijarea conduitei individuale: 

Poftiţi şi nu aveţi; ucideţi şi pizmuiţi şi nu puteţi dobândi ce doriţi; vă sfătuiţi şi vă războiţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. / Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi rău, ca voi să risipiţi în plăceri. / Preadesfrânaţilor! Nu ştiţi, oare, că prietenia lumii este duşmănie faţă de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş lui Dumnezeu. – Iacov 4:2-4.
 
Un mare latifundiar din Irlanda, în acelasi timp un creştin devotat, a ţinut odată o predică originală şi impresionantă oamenilor care lucrau pe moşia lui.
Într-una din zile a pus în locurile principale ale domeniilor sale afişe cu urmatorul text:
„Lunea viitoare între orele 10-12 mă voi afla în biroul vilei mele de la ţară. În timpul acela sunt hotărât să achit toate datoriile pe care muncitorii de pe moşia mea le au. Aduceţi cu dumnevoastră toate facturile neachitate!“
Zile la rând, acest anunţ a fost un subiect de comentarii pentru muncitori. Peste tot se vorbea de această ofertă neobişnuită. Unii o socoteau drept o propunere neinspirată, naivă. Alţii ziceau că „aici este ceva la mijloc“, alţii erau de părere că moşierul ar fi înnebunit de-a binelea, căci cine a mai auzit vreodată ca, un om cu judecata sănătoasă, să facă asemenea oferte de binefacere.
Când sosi ziua stabilită, nenumăraţi oameni se îndreptară spre biroul moşierului. La ora 10, în faţa biroului era adunată o adevărată mulţime de oameni. Exact după un minut, latifundiarul împreună cu secretarul său sosiră cu maşina şi, fără a scoate un cuvânt, intrară în birou, după care închiseră uşa. Oamenii de afară începură o discuţie aprinsă: „Să fie ceva la mijloc sau nu? Să fi luat în serios anunţul sau vrea să-şi bată joc de noi? Poate că vrea să-i ducă de nas şi să-i umilească pe aceia care în mod cinstit îşi vor prezenta datoriile.“ Alţii, la rândul lor, amintiră că semnătura lui proprie se afla sub anunţ. Desigur, nu va abuza de propriul său nume, ca să se facă nedemn de încredere pentru totdeauna.
În felul acesta se scurse o oră, fără ca vreun om sa fi intrat pentru a-şi prezenta facturile neachitate. Dacă vreunul sfatuia pe un altul ca totuşi să încerce să intre, acesta primea raspunsul: „Eu nu am aşa mari datorii ca tine... Eu n-am nevoie... Încearcă tu mai întâi...“ Şi aşa se scurgea timpul preţios.
În cele din urmă se făcuse ora 11:30, când o pereche de oameni vârstnici, care locuia la hotarul cel mai îndepărtat al moşiei, se apropie de biroul moşierului. Bătrânul ţinea în mână o legăturică de facturi. Cu vocea tremurândă întrebă pe un oarecare: „Este adevărat, vecine, ca moşierul plăteşte toate facturile celor ce vin acum la el?“ Dar răspunsul dispreţuitor sună: „Până acum nu a platit nici una!“ Un altul adăugă: „Eu cred ca totul este numai o şarlatanie!“
Când cei doi bătrâni auziră aceste vorbe, li se umeziră ochii de lacrimi, iar femeia zise ca pentru sine: „Şi noi credeam că este adevarat, ne bucuram că putem muri fără datorii.“
Se întoarseră să plece necăjiţi, când cineva le strigă: „Încă nu a încercat nici unul. De ce nu intraţi? Dacă vă va plati factura, să veniţi repede afară şi să ne spuneţi ca să intrăm şi noi!“ Atunci, cei doi îl luară pe moşier pe cuvânt şi cu sfiala deschiseră uşa şi intrară în birou. Acolo li se spuse: „Bun venit“. Ca răspuns la întrebările îngrijorate, dacă anunţul este adevărat, secretarul răspunse: „Credeţi că domnul moşier v-ar putea înşela? Daţi-mi toate facturile neplătite!“ Ei le prezentară pe toate. Secretarul adună sumele la un loc şi primiră un cec semnat de moşier. Cu inima săltând de bucurie, au vrut să părăsească biroul, dar li s-a spus: „Vă rog, mai rămâneti aici încă puţină vreme, până ce biroul se va închide la ora 12.“ Ei răspunseră că afară aşteaptă mulţi să li se spună că oferta este adevărată. Moşierul însă rămase la hotărârea sa şi spuse: „Dumneavoastră m-aţi luat pe cuvânt şi aţi intrat. Şi cei de afară trebuiau să facă acelaşi lucru, dacă voiau să le fie platite datoriile.“ Aşa treceau preţioasele minute. Mulţimea de afară se uita neliniştită spre uşă. Nici unul nu îndrăznea să apese pe clanţa uşii şi să intre, cum au facut cei doi bătrâni. În fine, la ora 12 fix, perechea de bătrâni ieşi cu feţele radiind de bucurie. „Şi-a ţinut cuvântul?“, întrebă mulţimea pe cei doi. „Da, uitaţi-vă, aici este cecul preţios ca aurul curat!“ „De ce nu aţi venit imediat afară, ca să ne spuneţi şi nouă?“ „Moşierul ne-a rugat să aşteptăm înăuntru, pentru că şi voi trebuia să-l credeţi pe cuvânt şi să intraţi tot aşa cum am intrat şi noi.“
Scurt timp după aceea ieşi şi moşierul urmat de secretarul său şi se grăbiră spre automobil. Au fost asaltaţi de către mulţime; oamenii întindeau spre ei facturile neachitate. Unii strigau nerăbdători: „Nu vreţi să ne achitaţi şi nouă datoriile, cum aţi făcut cu cei doi?“ Dar, în timp ce se urca în maşină, moşierul se mai întoarse o dată spre oameni şi le spuse: „Acum este prea târziu. Aţi avut prilejul şi suficient timp. Eu v-aş fi achitat toate datoriile, însă nu m-aţi crezut.“
Apoi folosi ocazia pentru a compara evenimentele din dimineaţa aceea cu modul în care oamenii nesocotesc oferta lui Dumnezeu, şi anume de a li se ierta păcatele, dacă se refugiază în credinţă la Iisus Hristos, Cel răstignit si înviat. Da, Iisus este singurul Domn şi Mântuitor care poate să plătească şi să şteargă păcatele omenirii.
El îi avertiză pe oameni cu seriozitate să nu fie aşa de nebuni încât să refuze măreaţa ofertă a lui Dumnezeu şi să piardă timpul care trece aşa de repede.
Cred că oamenii moşierului au înteles predica atât de sugestivă. Dar cuvântul moşierului, chiar dacă acesta a fost un om cinstit, a ramas un cuvânt al unui om.
Cu cât mai grav este când nu te încrezi în Cuvântul Lui şi dispreţuieşti oferta Lui, când critici Cuvântul Său sau nu vrei să crezi că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aceasta te incomodează?!
Iisus Hristos a spus despre astfel de oameni: „V-am spus şi nu credeţi“ (Ioan 10.25). Ce tristă constatare, care îi priveşte pe toţi scepticii, pe toţi criticii şi tăgăduitorii lui Dumnezeu, însă şi pe cei nepăsători deopotrivă!
Nu credeţi?!

vineri, 15 iunie 2012

123 de ani de la despărţirea de marele geniu naţional MIHAI EMINESCU

AVERTISMENTE PESTE VEAC  

“Nu mai e îndoială pentru nimeni că reformele ce se operează acum constituie începutul dictaturii. (…) Mişelia înlăuntru, umilirea în afară – iată care va fi caracterul acestei dictaturi în România”.

 “Oameni care au comis crime grave rămân somităţi, se plimbă pe stradă, ocupă funcţiuni înalte, în loc de a-şi petrece viaţa la puşcărie”.

“Trădătorii devin oameni mari şi respectaţi, bârfitorii de cafenele - literatori, ignoranţii şi proştii - administratori ai statului român”.

“Ne mulţumim dacă actele guvernanţilor de azi nu sunt de-a dreptul de înaltă trădare, abstracţie făcând de toate celelalte defecte ale lor, precum mărginirea intelectuală, slăbiciunea de caracter, lipsa unui adevărat şi autentic sentiment patriotic”.

"O ţară nu se guvernează cu aforisme, ci cu sisteme; iar sistemele nu se improvizează de pe o zi pe alta, ci trebuie să rezulte din starea reală a ţării, din natura poporului".

"Politica străină, împreună cu străinii care ne guvernează, tind la substituirea elementului român prin scursuri din toate unghiurile lumii".

“Aţi comis păcatul neiertat de care istoria vă va cere compt sever: acela de a fi zdruncinat cu desăvârşire sentimentul onestităţii între cetăţeni. Ah! răspunderea vă este teribilă, căci o naţiune coruptă este o naţiune pierdută. Lumea v-a văzut cu mirare transformându-vă de azi pe mâine în milionari, fără să poată a-şi explica secretul acestei extraordinare schimbări. Cetăţeanul onest şi-a zis atunci cu descurajare că secretul avuţiei nu e în muncă, ci aiurea: îndoiala s-a introdus în sufletul lui, dezgustat, el a repeţit cuvântul lui Catone: Virtutea e o ficţiune. Exemplul pornind de la cap, contagiunea s-a lăţit, cangrena a coprins parte din corpul social, şi astăzi ameninţă să prăvălească naţiunea în prăpastie. Vă trebuie satirici ca Juvenal şi ca Barbier spre a vă descrie, cu vii culori, opera voastră, de care singuri vă spăimântaţi”.

"Greşalele în politică sînt crime; căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovaţi, se-mpiedică dezvoltarea unei ţări întregi şi se împiedică, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei".

"Istoria îşi are logica ei proprie: nici un neam nu e condamnat de a suporta, în veci, un regim vitreg, corupt şi mincinos".

duminică, 10 iunie 2012

SURPRIZE ELECTORALE !


CITIŢI DUPĂ ACEEA DE JOS ÎN SUS

Discursul înainte de alegeri (citit normal )
în partidul nostru politic, ne respectăm promisiunile
doar imbecilii pot crede că
noi nu vom lupta împotriva corupţiei
pentru că, un lucru e sigur pentru noi:
cinstea şi transparenţa sunt fundamentale pentru atingerea idealurilor noastre
vom demonstra că e o mare prostie să crezi că
mafia va continua să facă parte din guvern ca în trecut
vă asigurăm, fără umbră de îndoială, că
dreptatea socială va fi scopul principal al mandatului nostru
cu toate acestea, există încă oameni proşti care îşi imaginează că
guvernarea să fie posibilă în continuare
cu aceleaşi vechi şmecherii politice ale membrilor de partid
când ne asumăm puterea, facem totul pentru ca
să se termine cu situaţiile privilegiate şi cu traficul de influenţă
nu suportăm în nici un fel ideea că
poporul va flămânzi, tăind pensiile şi salariile
ne vom îndeplini misiunea chiar dacă
rezervele economice vor fi complet epuizate
vom exersa puterea până ce
veţi înţelege că începând de acum
noi suntem partidul x, victorios în alegeri

SURPRIZA o aveţi dacă citiţi fiecare rând de jos în sus   !!!!!!!!!!!!!!??????????

miercuri, 6 iunie 2012

CAPITALISMUL

Se spune că un expert în vânzări trebuie să reușească să vândă, spre exemplu frigidere, chiar şi eschimoșilor! Nimic mai adevărat și mai… capitalist!
Plecând de la această ”performanță”, într-o corporație capitalistă producătoare de electrocasnice s-a pus această problemă, să fie vândute frigidere eschimoșilor (mai concret, populației native din Alaska).
La o întâlnire de ”brainstorming” a fost dezvoltată această idee:
- Cum vindem frigidere eschimoșilor?
- Foarte simplu, răspunde cineva! Îi convingem că își pun familiile în pericol dacă nu țin mâncarea într-un frigider! Inventăm un institut care a făcut un studiu și rezolvăm problema!
Genial! Alt specialist ridică o altă problemă:
- Dar ei nu au curent, că locuiesc în igloo-uri!
- Mda, spuse managerul! Asta este o problemă!
- Le vindem generatoare, spuse cineva de la masă! Discutăm cu o firmă care face așa ceva!
- Da! excelent!
Altcineva ridică o altă problemă și mai spinoasă:
- Dragii mei, sunteți copii? Generatoarele merg pe combustibil! De unde dracu benzinării?
- Mda, cred că problema devine nerealistă spuse managerul!
- Aşa cum am abordat problema generatoarelor, așa vom aborda și problema benzinăriilor, spuse un alt participant la întâlnire! Vorbim cu o firmă de specialitate!
- Da, putem face asta, spuse managerul!
Un finanțist prezent la ședință îi întreabă pe ceilalți:
- Dragii mei, v-am ascultat pe toti! Problema ridicată de voi este îngrozitor de aberantă! Eschimoșii nu au venituri, ei trăiesc din ce produc! Dacă nu au bani, cum dracu vindeți voi frigidere, generatoare, benzină?
Se lasă liniștea! Din penumbra scaunului managerului apare un evreu bătrân îmbrăcat impecabil, FINANŢIST de meserie (cum altfel?!), persoană pe care puțini de la masă o vedeau în firmă și aproape niciunul nu o cunoștea. Acesta, le spuse tuturor pe un ton hâtru:
- Ori nu aveți habar de societatea în care trăiți, ori sunteți superficiali, ori sunteți stupizi! Toate ideile voastre sunt geniale, însă singura problemă reală este aceea care ţine de… BANI! Dar şi aceasta poate fi rezolvată deoarece avem mai mulți bani decât imaginația voastră poate duce! Cum banii sunt virtuali, îi putem transfera oricui, oricând, oriunde! Prin CREDIT! Așa că mai adăugați și servicii de creditare produselor voastre, faceți contracte de credit avantajoase, semnați cu băncile înțelegeri pentru dezvoltare, spuneți că deschidem noi piețe și… la treabă. Ce vă interesează pe voi mai mult decât frigiderele?!
Zis şi făcut. După 3 luni, regiunea-target avea peste 100 de benzinării (din 5 inițial), hypermarket-uri vreo 10 (faţă de unul), sucursale bancare 150 (faţă de cele două inițiale), familii de eschimoși cu frigidere – aprope toți! Ajunsese frigiderul un statut social – nu ai frigider, nu ai valoare. Îți vor muri copiii intoxicați cu bacteria inventată de institutul virtual din ședința de brainstorming!
Totuşi, după 6 luni au început să dispară benzinăriile (de la 100 la 50), hypermarket-urile s-au împuținat (de la 10 la 3), sucursalele bancare și mai puține (de la 150 la 30)! Familii de eschimoși cu frigidere – toți, dar puțini reușeau să le mai folosească pentru că nu mai aveau bani de combustibil pentru generator!
După 1 an regiunea target rămăsese doar cu 5 benzinării, 1 hypermarket, 2 sucursale bancare, toți eschimoșii aveau frigidere și generatoare, dar niciunul nu mai mergea, plus că toți primeau notificări cum că dacă nu își plătesc datoriile vor fi dați afară de pe pământurile lor!!!!!!!!!!
După 1 an și jumătate regiunea nu mai avea decât o benzinărie, niciun hypermarket, o sucursală bancară, și toți proprietarii de frigidere la coadă la cantina săracilor. Le-au fost executate terenurile și prin asta și mijloacele de subzistență!
Vă sună cunoscut? Cred că da! Ei bine, ăsta se numeşte… CAPITALISM!
Să tragem concluzia:
Corporația de electrocasnice și-a primit banii pe frigidere de la băncile ce acordau credite; firmele de echipamente și-au primit banii pe generatoare de la aceleaşi bănci care au creditat achiziționarea lor; benzinăriile au vândut o perioadă (probabil pe carduri de credit); băncile au câștigat cel mai mult având și terenurile eschimoșilor executate prin neplata creditelor și banii pe creditele neplătite de eschimoși pentru că i-au primit de la stat (pentru a evita falimentul economiei globale, cică!).
Și eschimoşii?! Fără terenuri, fără frigidere, fără generatoare, fără venituri, fără viitor!!!!!!!!!!
Morala:
1) Nu cumpărați produse pe care nu vi le permiteți. Finanțiștii spun că dacă nu puteți acoperi din surse proprii 25-40% din valoarea unui produs, înseamnă că nu vi-l permiteți, cu toate ofertele tentante (!) ale băncilor.
2) Nu cumpărați produse inutile. Nu fiți eschimoși!
3) Învățați din această criză, informați-vă asupra produselor pe care le doriți, gândiți-vă dacă într-adevăr aveți nevoie de ele!
4) Adaptați-vă cumpărăturile după propriile necesități nu după ce vedeți la alții sau după ședința de amețeală a vreunui reponsabil de vânzări!
5) Fiți eficienți cu propria viață și cu propriile venituri!
6) Trăiți sănătos și curat!


              MICA MOBILIZARE
              GLOBALIZARE, LĂCOMIE, NEBUNIE ŞI DEMOCID
              ADEVĂRUL DESPRE ECONOMIA CAPITALISTĂ
              UNDE DUCE ÎNLOCUIREA PATRIOŢILOR CU GUNOAIE OCULTATE
              Sub ocupaţie!
              Ultimele isprăvi ale lui Nicolae Ceauşescu

vineri, 1 iunie 2012

OCULTA MONDIALĂ ÎN CHIP ŞI ASEMĂNARE

VIZIONAŢI ŞI DAŢI MAI DEPARTE !!!


Pentru că se apropie ora începerii întâlnirii anuale a grupului Bilderberg, unde se pare că se va da undă liberă “executivului” pentru a se intra în linie dreaptă cu aplicarea acţiunilor planificate ce au devenit scadente (prea multe sunt sursele, atât manipulate, cât şi independente, care susţin că anul 2012 este un an crucial pentru planurile “Ïlluminati”, încât înclin a le acorda dacă nu credit, măcar atenţia necesară), procedez la o mică recapitulare asupra esenţei malefice a acestor autointitulate “elite”, spre a înţelege mai uşor că starea actuală a lumii se datorează acestor entităţi şi că ea este întocmai după chipul şi asemănarea acestora.
În loc de introducere vă rog să recitiţi artIcolul anterior: GRUPUL BILDERBERG SUB REFLECTOR, după care vă recomand să vizionaţi filmuleţele de mai jos.
Consider că subiectul este unul de interes absolut general şi de aceea am iterat îndemnul de a le transmite mai departe cât mai multor persoane.

Noua Ordine Mondială – Declaraţii făţişeGuvernul Secret Bancherul demască masoneria şi Noua Ordine MondialăNoua Ordine Mondială – Pregătirea Tronului “Fiarei”                CINE DETERMINA STAREA LUMII
                DESĂVȂRŞIREA MINCIUNII
                2012
                FITI LINISTITI, "ELITELE" VEGHEAZA!
               UNDE VOR “ELITELE” SĂ SE AJUNGĂ?
                PLANETA MAIMUTELOR
                GENOCIDUL ROMANILOR
                Experimentul ROMANIA