Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inima română

sâmbătă, 4 septembrie 2010

Regimul Băsescu-Boc a dus datoria externă a ţării la 140 de miliarde de euro!

De mai bine de două decenii, România se confruntă cu o criză atotcuprinzătoare: economică, socială, politică, culturală şi morală. Populaţia a fost supusă unor privaţiuni inumane, la sărăcie şi alienare. Corupţia şi injustiţia au căpătat dimensiuni monstruoase. În plan economic, perioada 1990-2010 se caracterizează printr-o agresiune sistematică asupra structurilor de producţie, fenomen care a condus la distrugerea economiei naţionale, la irosirea resurselor materiale şi umane, inclusiv a celor de natură financiar-valutară, la îndatorarea fără precedent şi fără urmări pozitive pentru viaţa economică şi socială a ţării, la prăbuşirea, cu efecte dramatice, a nivelului de trai al populaţiei.
Fără excepţie, rezultatele guvernărilor de după decembrie 1989 au fost catastrofale, acestea acţionînd ca adevărate cataclisme asupra mediului economic şi social autohton. Economia naţională s-a aflat, în perioada 1990-2010, într-o continuă dezagregare, fiind marcată de scăderea potenţialului productiv şi lipsa de bunuri şi servicii, toate laolaltă reprezentînd echivalentul Produsului Intern Brut pe aproape 4 ani, adică circa 450 miliarde de dolari.
De remarcat că, în anul 1989, Produsul Intern Brut al României a fost de 482,8 miliarde RON, ceea ce reprezintă, în expresie valutară actualizată, 101,1 miliarde de euro. Cum în anul 2009, PIB-ul României a fost de 118 milioane de euro, iar în 2010 acesta va scădea cu 8-9%, atingînd nivelul de 108 miliarde de euro, se poate aprecia că PIB-ul anului 2010 este comparabil cu cel al anului 1989 (101,1 miliarde de euro).
Pe lîngă această pierdere colosală de avuţie naţională în două decenii de haos, mai nou, începînd cu anul 2005, au ieşit din ţară valori importante din PIB-ul realizat, prin grupuri oculte sau companii multinaţionale, care au pus stăpînire pe avuţia naţioală a României. Anual, cca. 43% din PIB-ul României pleacă din ţară, numai 57% din acesta rămînînd acasă. Această extracţie anuală din avuţia României restrînge drastic resursele naţionale, economice şi financiare, ceea ce se reflecă în scăderea dramatică a nivelului de trai a populaţiei. În perioada celor aproape 21 de ani de guvernare haotică şi antinaţională, cea mai mare instabilitate politică a început o dată cu alegerea lui Traian Băsescu în funcţia de preşedinte al României. În anii 2005-2010, preşedintele a năşit şi validat, în afara prerogativelor constituţionale, 7 guverne, din care cele care l-au avut în frunte pe Emil Boc vor rămîne în Istoria României drept cele mai incapabile, ineficiente şi păgubitoare.
Citeste mai mult…


Sursa: http://www.ziarultricolorul.ro/?cmd=displaystory&story_id=8262&format=html 

Niciun comentariu: