Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inima română

miercuri, 4 iulie 2012

POLITICA JEGULUI


Se împlinesc aproape 23 de ani de la lovitura de stat din ’89 şi încă nu am reuşit să  scăpăm de jegul ce s-a aşezat de atunci pe pielea noastră. Un jeg ce şi-a disimulat legitimitatea printr-un circ continuu, început cu “Mircea, fă-te că lucrezi!” şi ajuns la apogeu cu “Adriane, fă-te că te sinucizi!”.
Vedem acum de ce nu am putut îndepărta acest jeg. Fiindcă, de fiecare dată când s-a simţit ameninţat, acest jeg, împroşcat de Iliescu (cel mai celebru asasin din istoria modernă) şi oficinele sale, s-a concentrat insidios în cele mai eficiente pârghii ale puterii şi, în dispreţul total nu numai al legii, dar şi al poporului, a lovit sistematic în tot ceea ce îi putea periclita auto-cultura: justiţie, parlament, preşedinţie, guvern, administraţie teritorială, armată, servicii secrete, poliţie, mass-media, educaţie, istorie, cultură, cucerindu-le pe rând şi infestându-le cu false personalitaţi (de fapt personulităţi) uşor de controlat prin multitudinea de infracţiuni săvârşite dar şi prin caracterul “modificat genetic” ce le-a fost indus şi care îi face să se manifeste cu seninătate atunci când făptuiesc mârşăviile de inimaginat pe care le-au comis şi le comit în continuare, cu o cadenţă delirantă.
Trădarea propriei ţări şi a poporului în mijlocul căruia s-au născut, începută în forţă imediat dupa decembrie ’89, avănd ca prim ţel jefuirea patrimoniului naţional de orice fel spre a face din România o ţară epuizată şi declasată, uşor de aservit de către forţe oculte, a fost ţelul suprem al acestor personulităţi, indiferent de culoarea politică sub ale cărei falduri au acţionat.
Dacă imediat după lovitura de stat din ’89 a fost greu de realizat de către un popor prea blând, curat şi încrezător, precum poporul român, a nemerniciei cu care s-a acţionat chiar spre disoluţia sa, acum se vede că pegra a prins curaj imaginându-şi că nimic nu o poate opri şi că îşi poate permite orice spre a-şi apăra acoliţii, chiar dacă asta ar însemna maimuţărirea aşa-zisului stat de drept, de care până acum s-au folosit exclusiv pentru propriile scopuri, în batjocorirea Constituţiei promulgate chiar de către ea.
Nici nu trebuie să ne mirăm, atâta vreme cât tătucul lor, Iliescu, ne avertizase încă din 1990 că ceea de ce vom avea parte va fi o democraţie originală ( probabil după chipul şi asemănarea celor ce vor profita de pe urma sa). Curat – murdar!
Iată că acum când sunt nevoiţi să facă mişcări mult mai rapide şi mai dense spre a-şi regrupa forţele, adevărul iese la iveală şi-i încondeiază peste blănurile de lup pe care le-au purtat atâţia ani spre a-şi ascunde hidoşenia de caracter.
Vedem cum fără nicio jenă instituţii ale aşa­-zisului stat de drept capătă alte subordonări, spre a fi folosite pe faţă pentru apărarea borfaşilor ale căror fapte au devenit mult prea excedentare, sau sunt desfiinţate spre a li se înăbuşi opinia despre modul în care unii s-au spoit prin fraudă cu diverse titluri ştiinţifice (la fel cum au procedat şi cu cele militare), sau sunt ameninţate cu desfiinţarea dacă nu fac jocul jegului multipartinic ce se simte ameninţat de spălări accidentale, dar care ar putea stimula începutul marii spălări, de a carei iminenţă sunt ei îngroziţi.
Vedem cum acest jeg îşi respectă năravul şi, pe calea a ceea ce cunoşte cel mai bine, trădarea, s-a regrupat sub faldurile USL-ului, care pe moment, dintre toate formaţiunile,  capitalizează un mai scăzut nivel de silă din partea poporului, spre a-şi face din nou jocurile murdare de concentare a puterii, pentru a ne ţine în frâu şi a defintiva planuri mârşave, încă mai mult sau mai puţin ocultate.
Am asistat, pe acestă cale, la o ilegitimă lovitură de Parlament, preludiu al instaurării ultimei faze a democraţiei originale: dictatura jegului.
Această concentrare masivă a puterii nu ne poate decât duce cu gândul la faptul că sunt restanţieri faţă de cele ce li s-a ordonat să facă, iar modul brutal şi dispreţuitor în care acţionează ne îndeptăţeşte a crede că sunt dispuşi la orice spre a ne impune dictatorial măsuri menite a ne vulnerabiliza şi mai mult o abil şi pervers alienată solidaritate naţională.
Doresc să închei avertizâdu-i pe aceşti lachei ai istoriei care nu cred decât în propriul interes şi burdihan că românii nu sunt nici cum au crezut ei şi nici cum, premeditat şi peiorativ, i-au prezentat.
Românii nu sunt doar răbdători şi blânzi, gata să dea orice numai pentru a-şi scăpa sufletul, dar au nestrămutată credinţă în Cel ce i-a apărat în atâtea rânduri, precum şi în toate promisiunile Acestuia, dintre care, cu dedicaţie pentru lichelele istoriei, în aceea care afirmă: "A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti".


                INTRECEREA IN TRADARE
                ROMANII, POPOR FARA TARA (IV)
                PEGRA OCULTA CE APASA ROMANIA
                GENOCIDUL ROMANILOR
                DE LA PEŞCHEŞUL TURCESC LA PAŞALÂCUL FMI
                Experimentul ROMANIA
                UNDE DUCE ÎNLOCUIREA PATRIOŢILOR CU GUNOAIE OCULTATE

Niciun comentariu: