Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inima română

miercuri, 4 aprilie 2012

INTEGRITATEA ROMȂNIEI şi evenimentele de la Târgu Mureş din 1990

A apărut prima ediţie din acest an a revistei „Vitralii – lumini şi umbre”


A apărut revista "Vitralii – lumini şi umbre", prima ediţie din acest al treilea an de când o publică Asociaţia Veteranilor din Serviciile Române de Informaţii, găsindu-se şi la chioşcurile de difuzare a presei din Bistriţa, la preţul de 10 lei.
Acest număr, 10, din martie 2012, cuprinde poate cea mai bună analiză a evenimentelor din martie 1990 de la Târgu-Mureş, pusă pe tapet de Paul Carpen în dialog cu Filip Teodorescu - eminenţa cenuşie a contraspionajului românesc, unul dintre puţinii care cunoaşte aproape în întregime evenimente istorice fierbinţi şi controversate a acelei perioade. Un capitol aparte, „1989-1990: o iarnă de cumpănă pentru integritatea României”, este acordat unei analize mai mult decât pertinente a evenimentelor de acum 22 de ani. Prof. univ. dr. Corvin Lupu aduce într-o primă fază în atenţia cititorului preliminariile la evenimentele de la Târgu Mureş, după care revine cu înţelegerea sovieto-germană pentru dezmembrarea unor state din centrul şi sud-estul Europei, la care se adaugă «Declaraţia de la Budapesta», un material al colectivului redacţional. Tot despre evenimentele de la Târgu-Mureş din martie 1990 îşi spunde punctul de vedere col.(r) Ioan Grama, iar prof. univ. dr. Corvin Lupu revine cu o "radiografie" a lui Larry L. Watts făcută lui Albert Wass, condamnat în contumacie pentru crime de război.

Aniversarea Serviciului Român de Informaţii la 26 martie este pe larg tratată de colegiul de redacţie, iar gl.bg.(r) Vasile Mălureanu arată cum a ajuns SRI la "borna 22" şi gl.mr.(r) Dumitru Bădescu vorbeşte de actul de naştere a SRI. Capitolul «Decembrie 1947 şi 1989» face o paralelă între evenimentele petrecute în acei ani în trei articole avându-i autori pe col.(r) V.D. Fulger (Verticalitatea generalului de la Palat), lt.col.(r) Ioan Micle ("Turiştii" sovietici se adunau dimineaţa în careu) şi col.(r) Nicolae Zărnescu (care vorbeşte despre vizite pe furiş în URSS).

În capitolul dedicat contrainformaţiilor militare este tratată activitatea "patriotică" a generalului Nicolae Militaru în decembrie 1989, despre care vorbeşte prof. univ. dr. Corvin Lupu şi gl.bg. (r) Vasile Abrudan, iar un fost ofiţer de contrainformaţii militare, col.(r) Paul Livescu, depune mărturie privitor la discordia creată artificial între Securitate şi Armată. În note de reporter ambasadorul C. Gârbea vorbeşte despre propaganda pentru România sau împotriva ei. La rubrica "Atitudini", acad. Dinu C. Giurescu ne prezintă filmul despre cum arată România la 22 de ani de la revoluţia din 1989. Un duet remarcabil Hairabetian Hagop şi Paul Carpen apelează la înţelepciunea populară şi arată ce culege cel care seamănă vânt, iar Paul Carpen vorbeşte despre «Patriotismul de fiecare zi».

Revista în 146 de pagini se încheie cu un capitol comun tuturor ediţiilor: „Din viaţa şi activitatea ACMRR-SRI; Vitralii-lumini şi umbre - prezenţă şi ecouri”.

Niciun comentariu: